Azaiya Forum

 


DE TRE MANTRAM

SJÄLENS STJÄRNA

Grunden till detta mantras är uråldrigt och härstammar från den Tibetanska vishetsläran. Genom att läsa den högt sätter du din ande, själ och kropp – manifestationen av ditt Jag – i förbindelse med varandra. Detta ger samma effekt för "Helheten Du" som tändningsnyckeln ger för motorn när den sätts i låset och vrids om . Dessa mantram etablerar en gnistrande kanal mellan din ande, din själ och din kropp och den Stora Anden, det Kosmiska Medvetandet.

Gör så här: När du vaknar om morgonen - och som det första du gör - drick ett glas  Kristallvatten och tänd sedan ett eller fler ljus på en speciella plats som du valt ut.

Fokusera dina tankar genom att ta några djupa andetag. Ta in den Kosmiska Energin och låt den strömma ned genom din kropp och upp till Själens Stjärna, en lysande sfär strax ovanom ditt huvud, och se den stråla upp. 

Läs mantramet högt och låt dess ord sjunka in:

Jag är Själen

Jag är Gudomligt Ljus

Jag är Kärleken

Jag är Viljan

Jag är Bestämd Avsikt

 

Din viljeinriktning visar och bekräftar du genom att läsa "Det Upphöjda Jaget":

När du läser läser "Det Upphöjda Jaget" med röst alstrar du en stämton, en "signal" som sänds och skapar resonans i ditt "Högre Jag" och därmed i det Kosmiska Medvetandet i dess helhet.


DET UPPHÖJDA JAGET

Låt mig bli ett redskap för Kosmisk Fred!

Hjälp mig Förlåta där det finns orättfärdighet

Låt mig sprida Ljus där det finns mörker

Hjälp mig finna Hopp, där det finns förtvivlan

Låt mig visa Kärlek där det finns hat.

Hjälp mig ha Tro där det finns tvivel

Låt mig finna Glädje där det finns tårar

Hjälp mig finna Tröst, där det finns sorg!

Gör så att jag inte så mycket

söker att bli förstådd, som att själv förstå,

söker att bli älskad, som att själv älska!

Medge mig denna min vilja, och då…

- då ska mirakel följa på mirakel,

och kommer underverken aldrig att upphöra!

Låt efter detta energierna strömma till dig och genom dig och känn och upplev hur energifält skapas och bildas om dig och inom dig.

Var där en stund i ett meditativt lugn;  gå sedan med ny kraft ut till din nya dag.

För varje dag kommer du att alltmer känna att du är en del av och att du rör dig inom en större helhet - en energisfär där energierna strömmar om dig i enlighet med det  du uttrycker i mantramet "Det Upphöjda Jaget".

Du är nu inom den obegränsade sfären eller dimensionen Det Kosmiska Medvetandet, och är i  beskydd av detta i allt vad du kan tänkas företa dig och i det du uträttar under denna din dag.

Det tredje och sista mantramet frigör hela energin i dina chakran och i din andekropp - den hela och totala manifestationen av allt det som är Du. 

Genom att med inlevelse, långsamt och eftertänksamt läsa "Förlåtelsen", först en gång och sedan - och detta är viktigt - en gång till för att bekräfta din vilja - kan du känna en inre övertygelse om att du nått den punkt där det är möjligt för dig att bryta ditt Karma. 

Är du sjuk, eller plågas av annat, är det från denna punkt  det första steget skall tas för både din egen och för andras förmåga att läka karmarelaterade sjukdomar.

Detta sker dock inte förrän du känt ett fullt medgivande från det Kosmiska Ljuset,  eller av andra ur en högre hierarki.

Och omvänt: Känner du medgivandet kan du tryggt lägga din tillit till att en snabb läkning från alla karmarelaterade plågor sker. För att nå ett fullt tillfrisknande är det nu din egen tanke och vilja som gäller. 

FÖRLÅTELSEN

Jag ber allt och alla, inom och utom mig,
allt i nutid, i förfluten tid och allt i kommande tid
som jag kränkt eller sårat, att förlåta mig.

Jag förlåter allt och alla, inom och utom mig,
som kränkt eller sårat mig
i nutid, i förfluten tid och i all framtid.

Allra mest förlåter jag mig själv för att alltid ha
varit den första att förorsaka allt negativt och
destruktivt och allt ont i skeenden jag deltagit i.

Genom att förlåta, och genom att själv bli förlåten,
blir jag fri och de jag förlåtit och som själva
förlåtit mig, blir också fria.

Allt mellan oss är uppklarat, nu, och för all framtid.

Detta sista mantram ska läsas två gånger, detta för att bekräfta och "stadfästa" det. Detta kan du göra genom att endera läsa mantrat här ovan, eller också genom att låta allt sjunka in medan du går till nästa sida.
 

 grenhome.gif (1876 bytes)grenhome.gif (1876 bytes)

Kontakta oss gärna för dina frågor!!